Sarath Chethikattil & Sophy (Theresa) Erattapurayil